1996-10 UK - London-regulace výšky hladiny řeky Temže