1964-08 BG - Varna-katedrála Nanebevzetí Panny Marie